Các chuyến bay Hải Phòng - Hồ Chí Minh bị tạm dừng do tình hình dịch Covid

Các chuyến bay Hải Phòng – Hồ Chí Minh bị tạm dừng do tình hình dịch Covid

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Công văn số 3526/UBND-GT ngày 01/06/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tạm dừng các chuyến bay từ thành phố Hải Phòng đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Trên cơ sở ý kiến của Cục Hàng không Việt Nam tại văn bản số 2327/CHK-VTHK ngày 02/6/2021 và Cục Y tế GTVT, Bộ GTVT có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương về việc tạm dừng các chuyến bay từ thành phố Hải Phòng đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát theo đề xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tại Công văn số 3526/UBND-GT ngày 01/06/2021.

2. Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thông báo đến Hãng hàng không Việt Nam, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc khai thác các chuyến bay từ Thành phố Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại để biết và thực hiện.

3. Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Y tế và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh để có điều chỉnh khai thác vận tải hàng không đi đến Thành phố Hải Phòng kịp thời./.

(nguồn: https://thanhphohaiphong.gov.vn/)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *