Tam Cốc Ninh Bình

Tam Cốc

Tam Cốc là Ba hang động trong tiếng Việt. Ở đây có tổng cộng 3 hang: Hang Cả, Hang Hai và Hang Ba. Khi đi thuyền ở đây, du khách sẽ ngồi trên thuyền và người dân địa phương sẽ đưa bạn đi dọc theo sông Ngô Đồng. Người ta còn gọi Tam Cốc là “Vịnh Hạ Long trong đất liền”.

Hang Cả là hang đầu tiên và lớn nhất trong 3 hang, dài 127m, cửa vào rộng 20m, cao 2m. Những mái nhà của chúng gợi nhớ đến bề mặt của một hành tinh sa mạc. Hang thứ hai (còn gọi là Hang Hai), cách Hang Cả 1 km. Hang Giữa có chiều dài 70 mét và tìm thấy vô số loài động vật có vú trên mái nhà. Hang thứ ba và cũng là hang cuối cùng, Hang Cuội (Hang Ba), là hang nhỏ nhất trong 3 hang với chiều dài 45 mét.

Tam Cốc là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Với những mỏm đá vôi giữa cánh đồng lúa thanh bình, Tam Cốc được đánh giá cao nhất khi chèo thuyền thảnh thơi, với âm hưởng của dòng sông vỗ nhẹ vào mái chèo.

Di chuyểm đến Tam Cốc

Nếu bạn là người thích du lịch tự túc, bạn có thể bắt xe từ Giáp Bát, Hà Nội. Mất khoảng 3 giờ để đến Ninh Bình, sau đó bạn sẽ phải bắt taxi đến Bến tàu. Ngoài ra, bạn có thể đi tàu từ Hà Nội. Cả hai mất khoảng 3 giờ với điểm dừng cuối cùng tại Ninh Bình.

Từ Hải Phòng, xe buýt là cách tốt để tiết kiệm ngân sách. Bạn có thể đến bến xe Niệm Nghĩa hoặc bến xe Vĩnh Niệm để bắt xe đi Ninh Bình.

Đây là chặng đường dài (từ 3-3,5 giờ lái xe), vì vậy hãy cân nhắc xe riêng để thuận tiện hơn.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tam Coc Ninh Binh

Tam Coc

Tam Coc is Three caves in Vietnamese. There are total 3 caves here: Hang Ca, Hang Hai, and Hang Ba. When doing boat ride here, tourists will sit on a boat and local person drives you along the Ngo Dong river. They also call Tam Coc “the inland Ha Long Bay“.

Hang Ca cave is the first cave and the largest of the 3, with 127 meters long and an entry of 20 meters wide, and a height of 2 meters. Their roofs reminiscent of a desert planet’s surface. The second cave (also called Hang Hai), distant cave Hang Ca 1 kilometer. Hang Giua has a length of 70 meters and find multitude of estalagtitas on their roofs. The third and final cave, the Hang Cuoi (Hang Ba) cave, is the smallest of the 3 with 45 meters in length.

The Tam Coc is a popular tourist attraction in Ninh Binh province, Vietnam. With limestone outcrops amid serene rice paddies, Tam Coc is best appreciated on a languorous rowing-boat ride, with the soundtrack of the river lapping against the oars.

Getting to Tam Coc

If you are an independent traveller, you can take the bus from Giap Bat in Hanoi. It takes around 3 hours to arrive at Ninh Binh, where you will then need to get a taxi to Wharf. Alternatively, you can get a train from Hanoi. Both take about 3 hours with final stops in Ninh Binh.

From Hai Phong, bus is good way to save budget. You can go to Niem Nghia or Cau Rao station to grab bus to Ninh Binh.

This is long drive (from 3-3.5 hours drive), so please consider private car for more convenience.

Tour to available: Hoa Lu Tam Coc Ninh Binh day tour. This is the best to go especially in harvest season.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *