Hiển thị tất cả 13 kết quả

4, 7, 9, 16 chỗ
Theo yêu cầu 1 hoặc nhiều điểm trả
Theo yêu cầu
Hot sale
US$170
2 ngày 1 đêm
Sửng Sốt, Titop, hang Luồn
Halong
US$96
Tối đa 120 người
8 tiếng
Sửng Sốt, Ti Tốp, Hang Luồn
Thăm hang, ngắm cảnh, bơi, chèo kayak/đò, ngắm hoàng hôn
Hạ Long
US$75
Tối đa 120 người
4 Tiếng
Động Thiên Cung, Ba Hang
Thăm hang, ngắm cảnh, chèo Kayak/ngồi đò
Lan Hạ + Cát Bà
US$369
5 sao
20 phòng
3 ngày 2 đêm
Trà Báu, động Trung Trang, làng chài Việt Hải, Ba Trái Đào
Bơi, thăm hang, nấu ăn, kayak, câu mực, Thái Cực Quyền, đạp xe
Lan Hạ + Cát Bà
US$369
5 sao
20 phòng
2 ngày 1 đêm
Trà Báu, động Trung Trang
Bơi, thăm hang, nấu ăn, kayak, câu mực, Thái Cực Quyền
Hạ Long
US$272
3 sao
18 phòng
3 ngày 2 đêm
Sửng Sốt, Ti tốp, hang Sáng, Ba Trái Đào, bảo tàng ngọc trai, hang Luồn
Leo núi, bơi, nấu ăn, chèo kayak/đò, thái cực quyền
Hạ Long
US$355
5 sao
21 phòng
3 ngày 2 đêm
Sửng Sốt, Ti tốp, hang Luồn, Tùng Sâu, Mê Cung
Chèo Kayak, bơi, câu mực, thăm hang, nấu ăn
Lan Hạ + Cát Bà
US$537
4+ sao
20 phòng
3 ngày 2 đêm
Hang Sáng, động Trung Trang, Việt Hải, Tai Quéo, Ba Trái Đào, Trà Báu
Bơi, thăm hang, nấu ăn, chèo Kayak, Thái Cực Quyền, đạp xe
Lan Hạ + Cát Bà
US$306
4+ sao
20 phòng
2 ngày 1 đêm
Hang Sáng, động Trung Trang
Bơi, thăm hang, nấu ăn, chèo Kayak, Thái Cực Quyền
Hạ Long
US$272
3 sao
18 phòng
2 ngày 1 đêm
Sửng Sốt, Ti tốp, hang Luồn
Leo núi, bơi, nấu ăn, chèo kayak/đò, thái cực quyền
Hạ Long
US$355
5 sao
21 phòng
2 ngày 1 đêm
Sửng Sốt, Ti tốp, hang Luồn
Chèo Kayak, bơi, câu mực, thăm hang, nấu ăn