Hiển thị tất cả 8 kết quả

Danh sách tất cả các dịch vụ được cung cấp và điều hành bởi Hải Phòng Tour. Dịch vụ bổ sung hoặc nằm dưới sự giám sát, quản lý của Hải Phòng Tour.

4, 7, 9, 16 chỗ
Theo yêu cầu 1 hoặc nhiều điểm trả
Theo yêu cầu
Hot sale
US$170
2 ngày 1 đêm
Sửng Sốt, Titop, hang Luồn
Lan Hạ + Cát Bà
US$369
5 sao
20 phòng
3 ngày 2 đêm
Trà Báu, động Trung Trang, làng chài Việt Hải, Ba Trái Đào
Bơi, thăm hang, nấu ăn, kayak, câu mực, Thái Cực Quyền, đạp xe
Lan Hạ + Cát Bà
US$369
5 sao
20 phòng
2 ngày 1 đêm
Trà Báu, động Trung Trang
Bơi, thăm hang, nấu ăn, kayak, câu mực, Thái Cực Quyền
Hạ Long
US$272
3 sao
18 phòng
3 ngày 2 đêm
Sửng Sốt, Ti tốp, hang Sáng, Ba Trái Đào, bảo tàng ngọc trai, hang Luồn
Leo núi, bơi, nấu ăn, chèo kayak/đò, thái cực quyền
Lan Hạ + Cát Bà
US$537
4+ sao
20 phòng
3 ngày 2 đêm
Hang Sáng, động Trung Trang, Việt Hải, Tai Quéo, Ba Trái Đào, Trà Báu
Bơi, thăm hang, nấu ăn, chèo Kayak, Thái Cực Quyền, đạp xe
Lan Hạ + Cát Bà
US$306
4+ sao
20 phòng
2 ngày 1 đêm
Hang Sáng, động Trung Trang
Bơi, thăm hang, nấu ăn, chèo Kayak, Thái Cực Quyền
Hạ Long
US$272
3 sao
18 phòng
2 ngày 1 đêm
Sửng Sốt, Ti tốp, hang Luồn
Leo núi, bơi, nấu ăn, chèo kayak/đò, thái cực quyền