Hải Phòng điều chỉnh lộ trình tuyến xe Buýt số 4 và 12

Hải Phòng điều chỉnh lộ trình tuyến xe Buýt số 4 và 12

Ngày 19 tháng 1 năm 2021, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã ra thông báo số 51/TB-SGTVT về việc điều chỉnh lộ trình 2 tuyến xe buýt số 4 và 12. Theo đó, điểm xuất phát của cả 2 tuyến xe này đều được thay đổi từ Bưu điện thành phố về Bến Bính. Các điểm dừng từ đường Nguyễn Tri Phương trở đi đều được giữ nguyên. Việc thay đổi này để kết nối tuyến xe buýt số 02 từ Bến Bính đi Vĩnh Bảo và ngược lại.

Hiện nay, Công ty Cổ phần thương mại du lịch Tân Việt vẫn đang quản lý 2 tuyến xe buýt nói trên. Các thay đổi cụ thể như sau:

Tuyến xe buýt số 04

Trước đó: Bưu điện thành phố > đường Nguyễn Tri Phương > đường Bạch Đằng > cầu Bính > đường 359 > xã Tân Dương > xã Thuỷ Sơn > Núi Đèo > xã Thuỷ Đường > xã An Lư > xã Trung Hà > xã Thủy Triều > xã Ngũ Lão > xã Tam Hưng > Phà Rừng > Minh Đức và ngược lại.

Xu hướng... Đừng bỏ lỡ

Lộ trình mới điều chỉnh: Bến Bính > đường Hoàng Văn Thụ > đường Nguyễn Tri Phương > đường Bạch Đằng > cầu Bính > đường 359 > xã Tân Dương > xã Thuỷ Sơn > Núi Đèo > xã Thuỷ Đường > xã An Lư > xã Trung Hà > xã Thủy Triều > xã Ngũ Lão > xã Tam Hưng > Phà Rừng > Minh Đức và ngược lại.

Tuần suất xe buýt số 04 chạy là 20 đến 30 phút/lượt

Tuyến xe buýt số 12

Trước đó: Bưu điện thành phố > đường Nguyễn Tri Phương > đường Bạch Đằng > Cầu Bính > đường 359 > Thị trấn Núi Đèo > Ngã tư Trịnh Xá > Tỉnh lộ 352 > Phà Lại Xuân và ngược lại.

Lộ trình mới điều chỉnh: Bến Bính > đường Hoàng Văn Thụ > đường Nguyễn Tri Phương > đường Bạch Đằng > Cầu Bính > đường 359 > Thị trấn Núi Đèo > Ngã tư Trịnh Xá > Tỉnh lộ 352 > Phà Lại Xuân và ngược lại.

Tuần suất xe buýt số 12 chạy là 20 đến 30 phút/lượt

Xu hướng... Đừng bỏ lỡ

TB-SGTVT-số-15
TB-SGTVT-số-15

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Xu hướng... Đừng bỏ lỡ

One thought on “Hải Phòng điều chỉnh lộ trình tuyến xe Buýt số 4 và 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *