Quyền riêng tư

Thu thập dữ liệu

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu của bạn khi bạn điền vào form liên hệ, hay nút mua hàng. Các dữ liệu bao gồm:

  • Họ tên
  • Số điện thoại
  • Email
  • Số lượng người sử dụng dịch vụ (khi mua hàng)
  • Ngày xuất phát (khi mua hàng)
  • Điểm đón (khi mua hàng)
  • Điểm trả (khi mua hàng)

Xử lý dữ liệu

Sau khi thu thập các dữ liệu trên, hệ thống sẽ báo về email của chúng tôi (sale[email protected]). Đây là địa chỉ duy nhất nhận dữ liệu trên.

Lưu trữ dữ liệu

Những thông tin trên sẽ được Hai Phong Tours lưu trữ nhằm mục đích phục vụ chuyến đi của các bạn được chu đáo nhất. Ngoài ra, không còn mục đích nào khác.

Chia sẻ dữ liệu người dùng

Toàn bộ thông tin dữ liệu người dùng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi không chia sẻ hay bán bất kỳ thông tin nào đã thu thập được cho bên thứ ba.